jump to navigation

TÁI XUẤT June 2, 2013

Posted by socda in Uncategorized.
trackback

    Hà Linh cô giáo đã xây cho mình một cái nhà mới, thía mà khi post bài lên nó lại cứ lao vào cái nhà cũ.. phát chán nếu phải post lại.

   Bên ấy mình đã báo với các cấp là mình đã có máy mới rồi và không biết có làm nên cơm cháo chi không (?!) Thế nên ở đây mình sẽ chỉ đưa hai tấm hình để đánh dấu ngày mình đã lại có thể vào WordPress để đọc và để làm chi đó như thể cơm hay cháo ấy. Hihi! 

*****

 

 

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: