jump to navigation

TIỂU THUYẾT THỨ NĂM May 18, 2013

Posted by socda in Uncategorized.
trackback
Giai đoạn chuyển qua sách Thiền :roll:

Giai đoạn chuyển qua đọc sách Thiền  🙄

 

 

Đọc mê mẩn lun!

Đọc mê mẩn lun!

***

Mém chút đem bán đồng nát hết cả hầy! :lol:

Mém chút đem bán đồng nát hết cả hầy! 😆

***

Cũng đọc Văn Học Nga như ai á chớ ợ!

Cũng đọc Văn Học Nga như ai á chớ ợ!

***

"Thằng gù nhà thờ Đức bà"

“Thằng gù nhà thờ Đức Bà”

***

SÓC có võ á nha!

SÓC có võ á nha!

***

***

Tác giả mấy cuốn này là một Violoniste

Tác giả mấy cuốn này là một Violoniste.

***

Đọc báo An Ninh Thế Giới số cuối tháng từ năm 2003 đến 2005 thì ngưng, hì hì!

Đọc báo An Ninh Thế Giới số cuối tháng từ năm 2003 đến 2005 thì ngưng, hì hì!

***

NGÀI ĐI ĐÂU

NGÀI ĐI ĐÂU

***

NGUYÊN HỒNG Tác phẩm chọn lọc.

NGUYÊN HỒNG Tác phẩm chọn lọc.

***

Biêt hát nhạc Pháp từ nhỏ đo!!!

Biêt hát nhạc Pháp từ nhỏ đo!!!

***

TIỂU THUYẾT THỨ NĂM

Comments»

1. Nam Hòa - May 23, 2014

trời cả một kho tàng sách, một núi sách

socda - May 23, 2014

Hihi! Cám ơn Nam Hòa!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: