jump to navigation

Soạn sách xếp vào kệ khi dọn vào nhà mới May 17, 2013

Posted by socda in Uncategorized.
trackback

Soạn sách xếp vào kệ khi dọn vào nhà mới

Comments»

1. Hà Linh - May 17, 2013

Nhiều sách quá hè, cuốn Cội rễ nghe nói hay mà HL chưa đọc.

socda - May 17, 2013

SÓC buồn vì làm mất tập 2 của bộ Cội Rễ khi đem cho người khác mượn.. đền cũng có được đâu, có đâu mà bắt đền, nhưng SÓC đang lùng của thằng cháu gọi bằng dì mê sách còn hơn SÓC nữa.. sẽ có và sẽ post lên cho HL thích rồi sẽ tìm cách gởi cho HL đọc, nhưng quả thật là SÓC biết HL đang ở nước ngoài, làm sao đây nhỉ?

Hà Linh - May 17, 2013

Sóc vào blog mới xem đi.
socdathienhuong.wordpress.com

2. socda - May 17, 2013

Nhà cũ này còn có cái để mà edit post, bên nhà mới SÓC chẳng thấy chỗ để thêm ảnh vào vậy HL?

3. socda - May 17, 2013

Và SÓC cũng không đổi được email mới socdadethuong HL à! 🙄


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: