jump to navigation

TRĂNG TREO May 3, 2013

Posted by socda in Uncategorized.
trackback

DSCN2035

****

DSCN2036

Comments»

1. Đônga - May 6, 2013

Trăng treo hay là treo trăng để nhậu đới! 🙄

2. le phuoc - May 12, 2013

Anh cũng treo luôn rồi Sóc ơi.

thienhuong777 - May 14, 2013

SÓC đang sợ mình bị treo muốn chết đây, giờ thì hết lo rồi. Nhưng giờ lại muốn đăng bài mới thì chả thấy cái chỗ để đăng..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: