jump to navigation

MẮT LÁC April 26, 2013

Posted by socda in Uncategorized.
2 comments

MẮT LÁC.

Đọc kiểu viết này, mình nghĩ đến một kiểu người.. ai trong xóm mình đọc được sẽ nhận ra ngay!

Giới thiệu April 18, 2013

Posted by socda in Uncategorized.
5 comments

Làm sao SÓC trình làng bài viết của mình?